inschrijfvoorwaarden schildervakantie


VERZEKERING
Inschrijvers van een schilderweek zijn gehouden binnen één week na boeking een reisverzekering met ongevallendekking, inclusief medische kosten af te sluiten. Binnen twee maanden voor vertrek dient de reisverzekering, tegelijk met de inschrijving te zijn afgesloten.

Boeking voor een schilderweek geschiedt door middel van het indienen van uw schriftelijke aanmelding via het inschrijfformulier dat hier kan worden gedownload én het storten van de vereiste aanbetaling van het inschrijfgeld. U verklaart zich met uw inschrijving tevens accoord met deze voorwaarden. Een schriftelijke bevestiging onzerzijds, in de vorm van een bevestigingsnota, geldt als bevestiging van de boeking. Met voorkeurswensen wordt binnen de mogelijkheden rekening gehouden.

Indien iemand, nadat hij/zij een schilderweek bij Maud Quaedvlieg geboekt heeft, wenst af te zien van deelneming aan die schilderweek, dient hij/zij dit schriftelijk te bevestigen. Wie van deelneming afziet, om welke reden dan ook, is annuleringskosten verschuldigd. Annulering en aanspraak geschiedt op grond van de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

De annuleringskosten bedragen te allen tijde de volledig overeengekomen som. Indien echter tenminste een (1) maand vóór vertrekdatum wordt geannuleerd bedragen de annuleringskosten € 200,- , zijnde het volledige inschrijfgeld.

Bij annulering kan in overleg voor plaatsvervanging worden gezorgd. In dat geval zal (onder aftrek van €10,-administratiekosten) het inschrijfgeld worden gerestitueerd.

Maud Quaedvlieg behoudt zich het recht voor om de schilderweek te annuleren. Hiervan ontvangt u dan z.s.m. bericht (uiterlijk 3 weken vóór het begin van de schilderweek). In geval van annulering door Maud worden alle reeds betaalde bedragen gerestitueerd.

Wijzigingen in het programma, tengevolge van buitengewone omstandigheden, zoals: weersinvloeden, staking, rampen, oorlogsgeweld e.d. zijn aan Maud Quaedvlieg voorbehouden.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over een goede lichamelijke conditie zodanig dat zij, gezien het ruige karakter van het landschap, in staat zijn aan de schilderweek te kunnen deelnemen. Ook dienen de deelnemers met hoogte of dieptevrees zich te realiseren dat het een vrij heuvelachtig landschap betreft soms 450 meter.

 


<< terug

 

^ Naar boven