korte privacyverklaring

In verband met de nieuwe Europese wetgeving op privacy (AVG) verklaar ik dat de aan mij aangeleverde contactgegevens, tot nader bericht van mijn kant, zorgvuldig bewaard worden.

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie door mij middels e-mail, telefoon of nieuwsbrief en nimmer ter beschikking worden gesteld aan anderen, tenzij de verstrekker van die gegevens daar expliciet toestemming voor geeft. Uitzondering hierop vormen de instanties, zoals de Belastingdienst, die mij verplichten de verstrekte persoonsgegevens voor een wettelijk bepaalde periode te bewaren.

Indien je wilt weten welke gegevens ik van je heb, of als je die gegevens wilt wijzigen of verwijderd wilt hebben, dan kan je mij daartoe een e-mailverzoek sturen naar info@maudquaedvlieg.nl. Communicatie van mij naar jou, in welke vorm dan ook, is dan niet meer mogelijk.

Als je vindt dat ik onrechtmatig met jouw gegevens omga en ik op jouw verzoeken, om je gegevens te verwijderen, niet naar tevredenheid actie onderneem, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kijk voor uitgebreidere informatie op Maud's website.

 

Ga terug met de Terugknop 
◄  links bovenin je scherm!

 

^ Naar boven